Relevantum Oy
puh. 03 341 1111
kurssit@relevantum.fi

● Ilmoittautuminen
● Kurssit
● Yrityskohtaiset
    kurssit

● Yritysesittely
Tietoliikenteen, tietojärjestelmien ja digitaalisen median kursseja

Pilvialustat -kurssi

Pilvialustat tarjoavat nykyaikaisen vaihtoehdon perinteisille web-hotelleille ja dedikoiduille palvelimille. Automatisoitu pilvialusta tuo helpotusta kehittäjän arkeen ja auttaa keskittymään web-sovelluksen toteutuksen kannalta olennaiseen; pilvialusta huolehtii esimerkiksi palvelinten luomisesta ja niiden ylläpidosta sekä toipumisesta vikatilanteissa.

Kurssilla perehdytään web-sovellusten uuteen toimintaympäristöön käymällä läpi mm. pilvipalveluiden keskeiset käsitteet, pilvialustoille tyypillinen arkkitehtuuri ja pilvialustojen merkittävimmät erot aikaisempaan yhden palvelimen ympäristöön verrattuna. Esimerkkeinä pilvialustoista käytetään Herokua, Windows Azurea ja Amazon Elastic Beanstalkia.

Kurssi soveltuu etenkin web-sovelluskehittäjille, jotka tuntevat jo perinteisen yhden palvelimen palvelinympäristön (esim. LAMP-ympäristö). Kurssilla sovelletaan aikaisempaa tietämystä pilvialustojen hyötyjen valjastamisessa.

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää muun muassa, miten web-sovellus kehitetään pilvialustalle ja kuinka ympäristön muutos vaikuttaa web-sovellusten suosimiin käytäntöihin. Päivän loppupuolella perehdytään myös siihen, milloin pilvialusta ei tule kyseeseen sekä mitkä seikat tulee huomioida, kun halutaan tuoda aiempia web-sovelluksia pilvialustalle.

Kurssi järjetetään kysynnän mukaan, sisältöä voidaan räätälöidä, kysy!

Ajat ja kurssipaikat:

 tiedustele, Tampere

>> Ilmoittautuminen >>   Kurssille voi ilmoittautua vielä kurssia edeltävänä aamupäivänä. Ilmoittautuminen käy joko lomakkeella, sähköpostilla: kurssit@relevantum.fi tai puhelimitse: 03-341 1111. Myös majoitusvaraus onnistuu samalla kertaa.

Luennoija: DI Jukka Tupamäki, Lemanse Oy

Hinta: 820 € + alv.

Tarjoamme tämän kurssin yrityskohtaisena pienelle ryhmälle hintaan 2450 + alv.

Kun sama henkilö ilmoittautuu kerralla useammalle kurssille, myönnämme alennusta jokaisesta kurssista seuraavasti: 2 kurssia 5 %, 3 kurssia 8 % ja 4 kurssia 12 %
Kun yhdelle kurssille osallistuu samasta yrityksestä 2 henkilöä, niin molemmat saavat 5 % alennusta, kun osallistujia on 3-4 niin alennus on 12 %. Suuremmista määristä teemme tarjouksen erikseen.

Kurssin hintaan sisältyy opetuksen ja värillisen kurssimateriaalin lisäksi ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Pidätämme oikeudet hinta- ja sisältömuutoksiin.

Ohjelma

9.15 Aamukahvi
9.30 Pilvipalveluiden perusteet
Pilvipalvelun määritelmä
Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
Platform-as-a-Service (PaaS)
Software-as-a-Service (SaaS)
Abstraktiotasot ja hierarkisuus
10.30 Pilvialustat
Johdatus pilvialustoihin
Pilvialustan arkkitehtuuri
Virtualisointi ja jaetut resurssit
Hajautus ja kuormanjako
Elastisuus ja resurssien skaalaaminen
Tiedostojärjestelmä pilvialustalla
Automaatio, toipuminen vikatilanteista
Liitännäispalvelut (add-ons)
Hinnoittelumallit
12.00 Lounas
13.00 Sovelluksen suunnittelu pilvialustalle
Palvelinympäristön keskeisimmät eroavaisuudet
Pilvisovelluksen tyypillinen arkkitehtuuri
Tuetut ohjelmointikielet ja sovelluskehykset
Sovelluksen tila ja sessiot
Tiedostojen tallentaminen ja jakelu
Tietokanta palveluna
14.00 Iltapäiväkahvi
14.30 Pilvialustat käytännössä
Sovelluksen vienti pilvialustalle:
  - Heroku, Windows Azure, Amazon Elastic Beanstalk
Kehitysympäristö ja konfiguraatioiden hallinta
Komentorivityökalut
Kuormanjakajan toiminta ja skaalaaminen
Sovelluksen monitorointi
16.00-16.30 Pilveen vai ei?
Pilvialustojen rajoitteet ja hyötyjen realisoituminen
Vendor lock-in ja sovelluksen siirrettävyys
Vanhat käytännöt uudessa ympäristössä
Web-sovellusten porttaaminen pilvialustalle
Copyright (C) 2017 Relevantum Oy